Gospodarka odpadami
Zarządzenie i refgulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłowice
  zarzadzenie 63.pdf