Gminna Biblioteka Publiczna
Informacja nt. Gminnej Bilbioteki Publicznej


Więcej informacji nt. biblioteki i jej działalności można znaleźć pod adresem: www.gbp-strzelcemale.pl  
Pracownia Orange w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelcach Małych!!!

Zakończył się proces wyboru lokalizacji, w których powstaną pracownie Orange. Spośród 751 wniosków złożonych do ogólnopolskiego programu nasza biblioteka znalazła się w zwycięskiej 50, jako jedna z trzech w woj łódzkim.

Pracownie Orange to ogólnopolska akcja społeczna skierowana do mieszkańców małych miejscowości. Akcja opiera się na dwóch istotnych założeniach: realizacji nowoczesnej pracowni internetowej w ważnym dla mieszkańców punkcie oraz ożywieniu przestrzeni wokół pracowni będącej miejscem spotkań mieszkańców.

Pracownie Orange zostaną wyposażone w 3 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu, telewizor, konsole do gier oraz meble.

Zgodnie z  regulaminem Pracownie mają powstać do 30 czerwca 2012 r.

We wtorek 12 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie Pracowni Orange. W  uroczystości wzięli udział: starosta powiatu radomszczańskiego Pan Robert Zakrzewski , radna powiatu Pani Zofia Bartnik, Wójt Gminy Masłowice Pan Bogusław Gontkowski, przedstawiciele Urzędu Gminy, członkowie Gminnej Komisji Oświaty i Kultury, członkowie grupy inicjatywnej oraz dzieci i młodzież.Otwarcie Pracowni Orange połączone zostało z majowym świętem Dniem Bibliotekarza i Bibliotek.

Pierwsze półrocze roku 2010 jest bogate w różnego rodzaju imprezy organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Strzelcach Małych. Oto niektóre z nich.

Występ ''Kraszewianek ''z okazji Dnia Matki w kościele w Chełmie ...

... i w Strzelcach Małych

Odbył się gminny konkurs plastyczny o tematyce antyalkoholowej, antynikotynowej i antynarkotykowej. Wręczenie nagród uczestnikom.

Wycieczka członkiń KGW Kraszewice i zespołu "Kraszewianki" do Warszawy, zwiedzanie Państwowego Muzeum Etnograficznego, Pałacu Prezydenckiego, Łazienek Królewskich, Pałacu na wodzie, MuzeumWojska Polskiego. Udział w warsztatach tanecznych.

Zespół "Kraszewianki" wystąpił w XXXII OGólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyspiewki Ludowej w Przedborzu w którym to przeglądzie solista zespołu P. Stanisław Ziółkowski zdobył II miejsce.

W miesiącu czerwcu był Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Uroczystości z udziałem władz Gminy oraz najstarszego i najmłodszego czytelnika biblioteki

W bibliotece odbywają się cykliczne spotakania Klubu Czytelników Dobrej Książki

Pierwsze urodziny kabaretu ''ŁUSZCZA''

W bibliotece organizowane są spotkania autorskie. W tym roku były to spotkania z z Panią Martą FOX, Robertem Grabowskim i Robertem Karwatem

Wraz z rozpoczynającymi się wakacjami biblioteka kończy rok czytelniczy 2009/2010. Dla najaktywniejszych czytelników przewidziane są nagrody.

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Małych
Strzelce Małe 33
tel. 0-44 787 46 26

email: biblioteka_strzelce@poczta.onet.pl

strona internetowa: www.gbp-strzelcemale.pl
Kierownik- Teresa Dąbrowska
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek,środa, piątek 1000 - 1800
Czwartek 800 - 1600

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Małych jest samorządową instytucja kultury. Służy rozwojowii zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkanców Gminy Masłowice.

Zbiory biblioteczne
Księgiozbiór biblioteki liczy 11 358 woluminów i co roku jest systematycznie aktualizowany.

Biblioteka posiada 6 komputerów z bezpłatnym dostępem do internetu.

Usługi biblioteczne:
- udostępniamy zbiory biblioteczne na miejscu w czytelni oraz wypożyczamy na zewnątrz
- prowadzimy obsługę informacyjną czytelników w zakresie informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej
- umożliwiamy korzystanie z zasobów internetu


- prowadzimy działalność kulturano-oświatową (spotkania autorskie,lekcje biblioteczne konkursy, wystawy, imprezy okolicznościowe itp.)

Z inicjatywy biblioteki powstało Koło Gospodyń Wiejskich i zespół ludowy "Kraszewianki"